Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2023

Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2023

Lượt xem:

Chiều ngày 20/10/20223 Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam. Cụ thể là tổ chức giao lưu bóng đá nữ giữa các tổ chuyên môn tại nhà trường. Tất cả Đoàn viên Công đoàn nữ hăng hái tham gia. Đây là hoạt động mang lại ý nghĩa, giúp Đoàn viên nữ thể hiện vai trò... ...
Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2023

Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2023

Lượt xem:

Chiều ngày 20/10/20223 Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam. Cụ thể là tổ chức giao lưu bóng đá nữ giữa các tổ chuyên môn tại nhà trường. Tất cả Đoàn viên Công đoàn nữ hăng hái tham gia. Đây là hoạt động mang lại ý nghĩa, giúp Đoàn viên nữ thể hiện vai trò... ...
Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2023

Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam 20/10/2023

Lượt xem:

Chiều ngày 20/10/20223 Công Đoàn trường THPT Đinh Tiên Hoàng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam. Cụ thể là tổ chức giao lưu bóng đá nữ giữa các tổ chuyên môn tại nhà trường. Tất cả Đoàn viên Công đoàn nữ hăng hái tham gia. Đây là hoạt động mang lại ý nghĩa, giúp Đoàn viên nữ thể hiện vai trò... ...