Ban giám hiệu kết họp với Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm thăm học sinh Đinh Thị Hải lớp 11B4 trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng thứ 7 ngày 19 tháng 2 năm 2022 Ban giám hiệu nhà trường kêu gọi lòng hảo tâm từ các mạnh thượng quân  đến trao quà cho em Đinh Thị Hải hiện đang học lớp 11B4 trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà em Đinh Thị Hải có 4 chị em, Đinh Thị Hải là người lớn nhất trong nhà vừ đi học vùa nuôi 3 em nhỏ. Cả 4 chị em mồ coi cả cha lẫn mẹ từ năm 2018. Hiện nay 4 chi  em đang nương tựa chính vào vào ông bà nội.