LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM 2020

Lượt xem:


 

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
Chào cờ
Dạy nghề, dạy TD, QP
Thứ Ba
Kiểm tra giữa kỳ I
Kiểm tra giữa kỳ I
Thứ Tư
Thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường
Thi học sinh giỏi cấp trường
Thứ Năm
Sinh hoạt bình thường, HS nhận gạo, dự HN ở huyện Ủy, GV tập huấn
Sinh hoạt bình thường
Thứ Sáu
Sinh hoạt bình thường, GV đi tập huấn
nt
Thứ Bảy
Sinh hoạt bình thường, GV tập huấn
nt
Chủ nhật