LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 (Từ ngày 30/11-04/12/2020)

Lượt xem:


 

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai

30/11

– Chào cờ
– Giáo viên tập huấn chương trình phổ thông 2018
Thứ Ba

01/12/2020

– Giảng dạy bình thường – Họp tổ đánh giá cuối năm 2020
Thứ Tư 02/12/2020
– Sinh hoạt bình thường
– Tổng hợp đánh giá xếp loại
– Tập huấn phòng chống MT, Tội phạm, vi phạm PL. (T. Nam, T. Thanh).
– Sinh hoạt bình thường

– Tập huấn phòng chống MT, Tội phạm, vi phạm PL. (T. Nam, T. Thanh).

Thứ Năm

03/12/2020

 – Sinh hoạt bình thường
Tập huấn phòng chống MT, Tội phạm, vi phạm PL. (T. Nam, T. Thanh)
 – Sinh hoạt bình thường

– Tập huấn phòng chống MT, Tội phạm, vi phạm PL. (T. Nam, T. Thanh)

Thứ Sáu

04/12/2020

Tổng hợp đánh giá xếp loại Đảng viên
Thứ Bảy
– Sinh hoạt bình thường
– Sinh hoạt bình thường
Chủ nhật Nghỉ Nghỉ