LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26(Từ ngày 08/03-13/03/2021)

Lượt xem:


Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai

03/3

– Chào cờ
– GVCN phát gạo cho HS
– Họp UBND huyện (HT)

– Tổ chức 8/3

– Làm thẻ căn cước CD.

Thứ Ba

09/3

– Sinh  hoạt bình thường
– GVCN khối 12 bổ sung và hoàn thành hồ sơ còn thiếu.
– Sinh hoạt chuyên môn cụm (Môn TD-Pha)
– Làm thẻ căn cước CD.
Thứ Tư

10/03

– Sinh hoạt bình thường
– Dự giờ thao giảng, Kiểm tra hồ sơ GV
Làm thẻ căn cước CD
Thứ Năm

11/03

– Sinh hoạt bình thường
– Dự giờ thao giảng, Kiểm tra hồ sơ GV
– Sinh hoạt chuyên môn cụm (Môn GDCD Bắc, Môn sử: Thanh)
– Tham gia HKPĐ Ngành GD (Điền+HS+Viện)
– Họp chi bộ vào lúc 15 giờ10

– Họp cơ quan vào lúc 16 giờ 10

– Làm thẻ căn cước CD

Thứ Sáu

12/03

– Sinh hoạt bình thường
– Dự giờ thao giảng, Kiểm tra hồ sơ GV
– Tham gia HKPĐ Ngành GD (Điền+HS+Viện)
Làm thẻ căn cước CD
Thứ Bảy

13/3

Sinh hoạt bình thường
– Tham gia HKPĐ Ngành GD (Điền+HS+Viện)
Chủ nhật