Lịch công tác tuần 29 (Từ ngày 05-11/04/2021)

Lượt xem:


 

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai
Chào cờ
Họp GVCN
Dạy theo khóa biểu
Thứ Ba
Dạy bình thường
Họp Hội đồng SKKN
Thứ Tư
Dạy bình thường
Dẫn học sinh đi thi học sinh giỏi (Hóa)
Thứ Năm
Dạy bình thường
Họp cơ quan
Thứ Sáu
Dạy bình thường
Dạy bình thường
Thứ Bảy
Sinh hoạt bình thường
Sinh hoạt bình thường
Chủ nhật