Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
269/KHCM-ĐTH 28/10/2021 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi khối 11 và tổ chức các hoạt động chàm mừng
174/KH-ĐTH 27/07/2021 Kế hoạch, Kế hoạch học chính trị hè