Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
174/KH-ĐTH 27/07/2021 Kế hoạch, Kế hoạch học chính trị hè