Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2022-2023

Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Tuyên truyền pháp luật và tặng xe cho em Đinh Thị Hải

Tuyên truyền pháp luật và tặng xe cho em Đinh Thị Hải

Lượt xem:

https://www.facebook.com/BCHDOANTRUONGDTH/?__cft__=AZXJcfOT4fmToCXznyzZuMr43MH9aLbvqTym5aCzGSHTJubJGUyZ7AGZMdbGjeU77EOFinmhRz6VdXNRrJ_ngDt18vpJoTuMKcrgeFvK5VHF4NiVJoC2bd8uggySQc4hdgNnLFiYW60PTDtYKWnWA63qNnxTFfd5LbRLckc1WvLpFtXfz7rs4y-LlW07VderLDRx470NtrTgGP9Fg9fYmeY4&__tn__=-UC%2CP-y-R ...
DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH

Lượt xem:

...
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

...
hoạt động 26/3

hoạt động 26/3

Lượt xem:

tgfgfjhgkhgkjjhljhljhlhl ...
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam

Lượt xem:

Chiều 26/2, tại Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã có buổi tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ngài Tanee Sangrat. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, ngài Tanee Sangrat Chúc mừng ngài Đại sứ đến nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong rằng, trong nhiệm kỳ mới, ngài Đại sứ sẽ mang lại... ...